Projekt pt.: Rozwój marki Bless me poprzez udział w targach zagranicznych
Nr projektu: POIR.03.03.03-20-0006/19

Projekt współfinansowany ze środków:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie POIR.03.03.00 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie możliwości do działań eksportowych firmy Bless Me, a także promocja polskiej branży kosmetycznej